...Σκέψεις και συναισθήματα, κέρασμα στον ταξιδιώτη...

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

midnight man

Hold that chrysalis in your palm
see it split and change
it won’t do you any harm
it’s just trying to rearrange
it was born to live a day
now it flies up from your hand
(it’s beautiful)
it’s the one they call
your ever-loving man


wolves have carried your babies away
o your kids drip from their teeth
the nights are long and the day
is bitter cold beyond belief
you spread yourself like a penitent
upon the mad vibrating sand
and through your teeth
arrange to meet
your midnight man


everybody’s coming round to my place!
everybody’s coming round to my place!
everybody’s coming round!
o baby don’t you see
everybody wants to be
your midnight man

don’t disturb me as I sleep
treat me gentle when I wake
don’t disturb me as I sleep
even though your body aches
even though your body aches
to serve at his command
between the wars
she still adores
her ever-loving man

close your eyes, sleep in him
dream of your lost sons and daughters
me, I’ll raise up the dorsal fin
and glide up and down the waters
I’ll glide up and down the waters
then I’ll walk upon the land
and call em out
the ones who doubt
your midnight man

everybody’s coming round to my place!
everybody’s coming round to my place!
everybody’s coming round!
o darling don’t you see
everybody wants to be
your midnight man...
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λογότυπο Αστραπής

zwani.com myspace graphic comments
Πατώντας

Εδώ

Θα λάβετε το λογότυπό μου
στο BLOG σας
Αστραπή