...Σκέψεις και συναισθήματα, κέρασμα στον ταξιδιώτη...

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

I Love You More Than You'll Ever Know

If I ever leave you
Well, you can say I told you so
And if I ever hurt you, baby
You know I hurt myself as well

Is that any way for a man to carry on?
Do you think I want my loved one gone?
Said, I love you more than you'll ever know
More than you'll ever know


When I wasn't making very much money
You know where my paycheck went
I brought it on home to you, baby
I never even spent one red cent

Is that any way for a man to carry on?
Do you think I want my loved one gone?
Said, I love you more than you'll ever know
More than you'll ever know

I'm not trying to be just any kind of man
You know that I'm just trying to be someone
You can love and trust and understand

I know that I must try to be
A part of you that no one else can see
But I gotta hear you say, I gotta hear you say
It's alright

I'm only flesh and blood
But I can be anything that you demand
Well, I can be king of everything
Or just a tiny grain of sand

Is that anyway for a man to carry on?
Do you think that I want my loved one gone?
Said, I love you more than you'll ever know
I said, I love you more than you'll ever know
I said, I love you more than you'll ever know
I said, I love you more than you'll ever know...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λογότυπο Αστραπής

zwani.com myspace graphic comments
Πατώντας

Εδώ

Θα λάβετε το λογότυπό μου
στο BLOG σας
Αστραπή